Mga Tyutoryal ng RequireJS

Ano ba ang RequireJS?

Isang Demonstrasyon ng Paggamit ng RequireJS

Mga Reperensya ng RequireJS

http://requirejs.org/

http://www.sitepoint.com/understanding-requirejs-for-effective-javascript-module-loading/

http://www.kendoui.com/blogs/teamblog/posts/13-05-08/requirejs-fundamentals.aspx

Advertisements

Paano ba gamitin ang LinkedIn API?

Mga Pangunahing Hakbang Upang Makapagdebelop Gamit ang LinkedIn API

Unawaing Mabuti Ang Pagkakaroon Ng Pahintulot Mula Sa OAuth Probayder Ng LinkedIn

Dalawang Paraan Upang Makipagusap Sa LinkedIn API

  1. REST API – Serber-sayd na paraan
  2. Javascript API (JSAPI) – Klayent-sayd na paraan

Mga Reperensya o Dokumentasyon

https://www.apichangelog.com/api/linkedin

https://developer.linkedin.com/apis

https://developer.linkedin.com/linkedin-policies