Paano ba gamitin ang LinkedIn API?

Mga Pangunahing Hakbang Upang Makapagdebelop Gamit ang LinkedIn API

Unawaing Mabuti Ang Pagkakaroon Ng Pahintulot Mula Sa OAuth Probayder Ng LinkedIn

Dalawang Paraan Upang Makipagusap Sa LinkedIn API

  1. REST API – Serber-sayd na paraan
  2. Javascript API (JSAPI) – Klayent-sayd na paraan

Mga Reperensya o Dokumentasyon

https://www.apichangelog.com/api/linkedin

https://developer.linkedin.com/apis

https://developer.linkedin.com/linkedin-policies

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s